Inovacione

 
Mirësevini në faqen e inovacioneve

Kjo lëndë synon që të paraqesë kuptimin praktik dhe teorik për proçesin e menaxhimit inovator në fusha të ndryshme të industrisë. Do të konsiderohen rastet e sukseshme dhe të dështuara gjatë zbatimit të proçeseve inovatore në fushën e teknologjisë, prodhimtarisë dhe shërbimeve.


Menaxherët e suksesshem veçanërisht në tregjet dinamike si telekomunikacioni duhet të kuptojnë tendencat e kohës në mjedisin e biznesit, përfshirë këtu revolucionet teknologjike në fushën e informacionit. Kjo lëndë shikon në mënyrë kritike ndryshimet inovatore dhe çështjet kryesore që prekin bizneset dhe menaxheret, duke paraqitur jo vetëm anën teorike por dhe praktikat dhe aftësitë inovatore të kompanive shqiptare dhe ndërkombëtare.

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

“Steve Jobs”


Njoftim: Studentët e grupeve B301-B305 dhe B302-B303 mund të gjejnë të bashkangjitur më poshtë vlersimin simestral

Për më shumë informacion:

Inovacion 2014.xls                       
    
               
Miresevini_files/Inovacion%202014.xlsshapeimage_4_link_0