Inovacione

 
Mirësevini në faqen e inovacioneve

Kjo lëndë synon që të paraqesë kuptimin praktik dhe teorik për proçesin e menaxhimit inovator në fusha të ndryshme të industrisë. Do të konsiderohen rastet e sukseshme dhe të dështuara gjatë zbatimit të proçeseve inovatore në fushën e teknologjisë, prodhimtarisë dhe shërbimeve.


Menaxherët e suksesshem veçanërisht në tregjet dinamike si telekomunikacioni duhet të kuptojnë tendencat e kohës në mjedisin e biznesit, përfshirë këtu revolucionet teknologjike në fushën e informacionit. Kjo lëndë shikon në mënyrë kritike ndryshimet inovatore dhe çështjet kryesore që prekin bizneset dhe menaxheret, duke paraqitur jo vetëm anën teorike por dhe praktikat dhe aftësitë inovatore të kompanive shqiptare dhe ndërkombëtare.

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

“Steve Jobs”


Njoftim: Të gjithë studentët mund të shohin notat e lëndës Qeverisje Korporatash më poshtë:

Rezultatet e Provimit Qeverisje e Korporatave.xls

Rishikimet do të zhvillohen nesër me Dt. 06.03.2013 ora 09.00 - 10.00
në zyrën e Porf.Dr Pleurat Rexhepi

                       
    
               
Miresevini_files/Rezultatet%20e%20Provimit%20te%20Qeverisje%20e%20Korporatave.xlsshapeimage_4_link_0